Линк билдинг

Линк билдингът, който ще ти гарантира топ позиции за дълго време

Изграждането на връзки или така нареченият линк билдинг, е важна част от цялостната SEO стратегия за оптимизация на твоя уеб сайт. Чрез изграждането на мрежа от качествени връзки, така наречените линкове, сочещи към твоя сайт, се постигат по-добри позиции в интернет търсачката Google.

Качествен линк билдинг

За да се изгради качествена мрежа от линкове се използват така наречените White Hat техники. Методите включват най-добрите практики за оптимизиране и популяризиране на уеб сайтове без това да навреди на тяхната репутация или да доведе до наказание от Google.

SEO линк билдинг от Бултаг

Екипът ни от SEO специалисти имат над 5 години опит в цялостна оптимизация на сайтове за търсещи машини. Ние комбинираме знанията, натрупани през годините, с най-добрите практики от света на SEO, за да изградим успешна стратегия с високоавторитетни връзки от качествени сайтове.

Ето как правим offpage оптимизацията в Бултаг:

  • Стартираме със SEO одит за установяване състоянието на твоя уеб сайт
  • Планираме цялостна стратегия за линк билдинг, която отговаря на спецификите в нишата на твоя бизнес
  • Започваме да изграждаме мрежата от линкове така, че той да бъде естествен и да осигури дълготрайни резултати

По твое желание, към стратегията можем да добавим и Google My Business оптимизация. Така наречената оптимизация за локално търсене, се прилага, когато бизнесът има физически адрес, който може да бъде посетен от клиенти. С локална SEO оптимизация, вашият бизнес ще излиза и на картата на Google.

Готов ли си да завладееш топ позициите в Google за твоята ниша?

Свържи се с нас и поискай твоята индивидуална оферта за качествен линк билдинг.

Свържи се с нас